DE SPEAK UP CLUB TO THE RESCUE

SPOKEN WORD INVALDAG TALENTIKO

Soms lukt het niet om les te geven, maar de kinderen hebben natuurlijk wel les nodig. Daarom hebben wij als creatief invaldocent lesdagen verzorgd op heel veel verschillende basisscholen in de randstad, vanuit Talentiko. Ik hoor je zeggen (want dit horen we regelmatig): je kunt kinderen toch nooit een hele dag geboeid houden? Jawel hoor. Wij bouwen onze programma’s precies goed op. Het voordeel? Ze zijn nog steeds met taal bezig. En met de ontwikkeling van soft skills. Plus… het voelt voor hen vaak niet als werken.  

PROGRAMMA — Kelly Verdonk
SCHOOLTIentallen scholen in de randstad, in samenwerking met Talentiko
VOOR WIE — Groep 3 t/m groep 8
SOORT LES — Spoken word invallesdagen, compleet op maat

IMPACT MAKEN MET SPOKEN WORD

SOFT SKILLS

stem leren kennen

Presenteren en houding

Verhaal ontdekken en durven delen

MENING VORMEN OVER EEN THEMA

Participatie in de samenleving (DIALOOG)

Luisteren EN REAGEREN

"Ik HAAT dit. ik HAAT taal"... kindje print losse letters uit en gooit alle papieren weg. "Weet je dat je nu een prachtig concept hebt gemaakt? Wil je een alliteratiegedicht maken? Kies maar een letter uit." "Wow, dit is echt LEUK. Mag ik nu anderen gaan helpen?"
Kindje van 12 jaar
Spoken word workshop

HIERIN GELOVEN WIJ

Kan gedragsverandering ook leuk zijn? Ja. Met spoken word. Op een speelse manier raken we in het hart, focussen we op wat we willen bereiken en maken we belangrijke onderwerpen bespreekbaar. Van rake spoken word voordrachten van Kelly Verdonk tot speelse  

taalprogramma’s voor kinderen met bijvoorbeeld een limousine, een dierenasiel en een kinderstadsdichter.
Wij maken het zo leuk, dat iedereen die betrokken is
er als vanzelf wel over gaat praten, delen en herhalen.
En dan komt die verandering vanzelf. Geloof ons.

ANDERE PROJECTEN

SLUIT JE AAN BIJ DE SPEAK UP REVOLUTIE