ğŸŽ™â€ï¸ Geef een stem aan gelijke kansen & onderwijs met voordrachten

ğŸŽ™â€ï¸ Geef een stem aan publiek & werknemers met live wrap-ups

ğŸŽ™â€ï¸ Geef een stem aan kinderen via De Speak Up Club, zoals via dichtbundels op maat: een maatschappelijk relatiegeschenk.

 hi@kellyverdonk.nl
www.kellyverdonk.nl
 06-49931569

 @kelly.verdonk & LinkedIn
 @despeakupclub
 @kinderstadsdichterdenbosch